Καμένη Γη , Πάντα ρεί

2003 “ Η ΑΦΗ στην Κλεισθένους”, Γκαλερή Κλεισθένους, Αθήνα.
2006 “ European Ceramic Contest », Bornholm, Δανία.
Πρώτο Βραβείο στην κατηγορία “αναγνωρισμένων κεραμιστών”

1

2

3