«ΑΝΩ ΚΑΤΩ» Η ΑΦΗ στο Μουσείο Μπενάκη 2009

Σ’αυτή την έκθεση, τα 8 μέλη της τριαντάχρονης καλλιτεχνικής ομάδας ΑΦΗ εμπνέονται από της συλλογές του παλιού μουσείου (οδό Κουμπάρη), και με την δουλειά τους στήσανε γέφυρες μεταξύ παρελθόν και παρόν. Τα μεγαλύτερα έργα επεκτάθηκαν στις αίθουσες του καινούργιου μουσείου ( οδός Πειραιώς), ενώ πολλά μικρότερα έργα ήρθαν σε διάλογο με τις παλιές συλλογές.
Πρώτο βραβείο στην πανελλήνια έκθεση κεραμικής στο Μαρούσι,το 2009.

1

3

2

4

6

7

89

10