Μπολ σε κίνηση

να ατύχημα κατά τη διάρκεια του ψησίματος : τα κατά κανόνα συμμετρικά μου αντικείμενα παραμορφώνονται από υπέρβαση της θερμοκρασίας.<>BR Το ατύχημα γίνεται ευκαιρία για να σπάσω την αυστηρότητα, να ανοιχτώ στη ροή. Μεταμορφώνοντας τις μορφές μου, αυτομεταμορφώνομαι. Όσμωση.

p01_big

3

p06_big

p03_big