ΣΥΝΑΝΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΥ ΦΥΛΑΚΕΣ

Έ κλεισα το σώμα μου μέσα στη γη για να συναντήσω τις εσωτερικές μου
φυλακές.
Αγκάλιασα τις αντιθέσεις μου.
Ανοίχτηκα στον εαυτό μου και συνάμα στους άλλους, στη ζωή.
Η δουλειά που ακολουθεί είναι μια μαρτυρία, ένα αποτύπωμα της
μεταμόρφωσής μου.
(Aγ. Λεόντιος 2006)

3-13472

2-13461

1-13469